"A-LANGOWSKI - PODRÓŻUJ KOMFORTOWO" - REGULAMIN PRZEWOZU

1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do przejazdu.
2. Sprzedaż biletów prowadzą kierowcy autobusów.
3. Bilet należy zachować do czasu zakończenia przejazdu.
4. Pasażerowie, którzy wykupili bilety wcześniej, zobowiązani są do zgłoszenia się na przystanku początkowym 10 minut przed odjazdem.
5. Dzieciom do lat 4, podróżującym bezpłatnie, nie przysługuje prawo do zajmowania osobnego miejsca.
6. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu zobowiązany jest wnieść opłatę karną oraz wykupić bilet uprawniający do kontynuowania dalszej jazdy.
7. Opłata karna powinna zostać wniesiona bezpośrednio po kontroli. W przypadku odmowy kontroler uprawniony jest do wylegitymowania pasażera, skierowania wniosku do Sądu Grodzkiego oraz do natychmiastowego zaprzestania przejazdu.
8. Obsługa pojazdu ( w tym kierowca) uprawniona jest do dokonywania czynności kontrolnych.
9. Pasażerowie mogą przewozić bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie zagrażał bezpieczeństwu innym podróżującym.
10. Nadzór nad bagażem, który pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.
11. Bagaż podręczny oraz bagaż znajdujący się w lukach bagażowych nie podlega dodatkowej opłacie.
12. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny pasażera oraz za bagaż znajdujący się w lukach bagażowych.
13. Zamiar przewozu bagażu dodatkowego, którego wartość przekracza kwotę 500 zł pasażer jest zobowiązany zgłosić kierowcy przed rozpoczęciem przewozu.
14. Bagaż znajdujący się w lukach bagażowych wynoszony będzie przez obsługę wyłącznie na wyznaczonych przystankach.
15. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
16. Pasażer odpowiada za zniszczenie pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody i obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe w związku z przewozem bagażu.
17. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych, mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów oraz mogących spowodować zniszczenie mienia.
18. Osoby w stanie nietrzeźwym lub zachowujących się w sposób uciążliwy dla współpasażerów będą usuwane z pojazdu, bez prawa rekompensaty za bilet.
19. Pasażerom zabrania się przewożenia zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.